Protokoll från extra föreningsstämma 26 januari 2021

Protokoll från extra föreningsstämma den 26 januari 2021 är nu tillgängligt genom länken nedan:

Protokoll