Uppföljning, beslut om balkongbygge

Styrelsen har nu samlat in utlåtanden från samtliga medlemmar som berörs av balkongbygget som beslutades om på extrastämman den 26 januari. Samtliga berörda medlemmar har nu gett sitt godkännande till stämmobeslutet vilket innebär att det träder i kraft.

Härnäst kommer styrelsen gå vidare och upphandla bygget och ta in kostnadsförslag fråg balkongentreprenörer.

Vi kommer hålla våra medlemmar informerade på denna hemsida om hur arbetet fortlöper. Tveka inte att kontakta oss vid frågor, info@brfdroskhasten.se