Extrainsatt föreningsstämma 26 januari 2021

Styrelsen kallar härmed dig som medlem till extrainsatt föreningsstämma den 26 januari 2021. På stämman kommer en omröstning om balkongbygge mot innergården hållas. Stämman kommer med anledning av pandemin vara en så kallad poströstningsstämma, vilket innebär att stämman och omröstning i samtliga frågor sker per post/email. Information om hur detta går till finner du i kallelsen.

Kallelse, röstningsformulär och underlag har delats ut till boende och finns tillgängliga via länkarna nedan:

Kallelse

Röstningsformulär

Underlag