Meddelande från valberedningen

Om du är intresserad av att ingå i styrelsen under nästa år är du välkommen att kontakta valberedningen. Hör i så fall av dig till  Christoffer Grönberg  (christoffer.gronberg@hotmail.com) senast den 9 maj.

Ny styrelse kommer väljas på årsstämman den 31 maj. Årsstämman kommer vara en poströstningsstämma. Därmed behöver vi veta i god tid om du är intresserad av att ingå i den nya styrelsen.

/Valberedningen