Fastigheten

Fastigheten består av 33 lägenheter varav 30 stycken är upplåtna med bostadsrätt och de övriga tre som hyresrätter. Varje lägenhet har ett källarförråd. Den totala bostadsarean är 1 437m2. I föreningen finns även tre lokalhyresgäster.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och under 2016 sänktes medlemmarnas avgift till föreningen med 4 %. Föreningen amorterar löpande på det totala föreningslånet som är ungefär 10 miljoner kronor. Föreningens har därtill också ett högt buffertsparande (avskrivningar + resultat/ bostadsyta) på cirka 325 kr/m2.

Översikt av renoveringar av fastigheten

2017 Radonkontroll, renovering trädetaljer på gatuplan, OVK-kontroll och stamspolning.
2016 Backventiler installerade för att minska effekten av översvämningar vid extrema skyfall. Förbättrat källarutrymmen för en av våra lokaler.
2014 Ombyggnad av undercentral för bättre elförsörjning i tvättstugan. Uppsnyggning av innergården.
2013 Stora delar rörsystemet under en av lokalerna har bytts ut och källarlokalen renoverats. Postboxar i fastigheten har installerats i entrén och anpassats till arbetsmiljölagens krav.
2012 Säkerhetsdörrar för både medlemmarnas och hyresgästernas lägenheter installerades med ökad säkerhet, brandsäkerhet och ljudisolering till följd. Nytt värmesystem för häng- och stuprännor för att minska istappsbildning och snöras vintertid.
2011 Renovering av tvättstugan.
2007 Byte av elstigar och renovering av trapphus.
1999-2001 Stambyte i kök och badrum.

Husets historia

Fastighetens arkitekt är Paul Hedqvist som också har ritat andra byggnader i Stockholm som Västerbron, Tranebergsbron, Skatteskrapan och DN-huset men även de kända Per Albin Hansson-husen på Ålstensgatan i Bromma. Bygget av fastigheten stod färdigt 1929 och är i funktionalistiskt stil. Fasaden består av 25 symmetrisk anordnade franska balkonger varför byggnaden även kallas Franska huset (ibland även Italienska huset).

Föreningens stadgar

 Stadgar