Planerat strömavbrott 6/12 kl 08:00-09:00

 • december 2, 2021

Måndag den 6/12 kommer Ellevio att göra det sista arbetet med den nya elkabeln som de dragit till vår fastighet. Elen kommer därför vara avstängd mellan 08:00 och 09:00.

Viktig information angående fasadrenoveringen

 • november 26, 2021

Följande är information vi fått direkt från Kumla fasad som gör vår fasadrenovering:

Ställningen förses med tätväv och topptäckas.
Vi kommer att täcka för fönstren noggrant med transparant plast.
OBS Viktigt att ni inte skär hål i plasten eller tar bort plasten, då ni kan få inträngning av damm i er lägenhet när fasadputsen bilas ned.
Vid arbetet med att bila ner fasadputsen kommer det låta en hel del tyvärr. Vi hoppas ni har förståelse med detta. När man bilar kommer vi tillfälligt sätta skivor för era fönster för att skydda fönsterrutorna. Dessa skivor monteras bort direkt efter vi knackat bort putsen.

Efter fasadputsen knackats ned kommer fönsterbröstningar skäras ut, där balkongdörrar skall sitta och tillfällig isolerad bröstning i skivmaterial monteras.
Balcona har leveransproblem med balkongdörrarna, så dessa monteras först direkt efter nyår, men fasaden putsas under väntetiden på dörrarna.
Fasaden kommer att helt putsas och avfärgas i ljus nästan vit kulör som är originalkulör.
Håll fönster och dörrar stängda hela tiden pga damm och inbrottsrisk, samt stäng ev ventiler.

Oväntat strömavbrott 3/11

 • november 3, 2021

Ett oväntat strömavbrott i fastigheten har skett idag. En av tre inkommande faser från gatan är strömlös.

Vi har kontaktat Elevio som ska utreda detta omgående då felet ligger i gatan.

Det har nu dragits en provisorisk kabel så hela fastigheten har nu ström. Däremot är det underliggande problemet inte åtgärdat. Elevio ska laga den trasiga kabeln så snart som möjligt – vi har inte fått bekräftat ännu när detta sker. Detta innebär att vi kommer ha ett till kort strömavbrott när den lagade kabeln kopplas in till vår fastighet. Mer info om när detta sker kommer så snart vi har fått besked från Elevio.

Kopiering av lägenhetsnyckel

 • oktober 25, 2021

Om du är i behov av att kopiera din lägenhetsnyckel inför de kommande renoveringarna så rekommenderar vi att du gör det så snart du kan. Nyckelkopiering kan enbart göras via Låsassistans då nycklarna är spärrade för kopiering förutom hos Låsassistans (www.lasassistans.nu)

För att kopiera din nyckel ska du göra följande:

Skicka ett e-mail till nyckel@laslarmassistans.se och beställ nyckeln.

En beställning måste komma direkt från ägaren av lägenheten, denna måste vara skriven på adressen eller kunna styrka att den har rätt att beställa nycklar, alla nycklar registreras för att få behålla högsta kontroll.

Uppge följande vid beställning av nycklar via e-mail:

– namn, adress och mobiltelefonnummer

– ditt systemnummer på nyckeln, numret uppe till vänster, 4-6 siffriga och med bokstav eller bokstäver efter.

– din nyckels märkning för din bostad, börjar t.ex med L eller R. Numret nere till vänster.

 

Information från Låsassistans:

Låsassistans är mycket verksamma i området och kör oftast ut nycklar kostnadsfritt och oftast inom en arbetsvecka till adressen i er brf. Vi åker inte och lämnar på andra platser. Vi bokar inte tider för att lämna nycklar, även om vi ibland kan försöka få till en leverans av nycklar under ett visst tidspann. Vi lämnar även i er brevlåda om ni önskar att inte vara hemma den dagen för att ta emot nycklarna, videokvittens görs då alltid för att säkerhetsställa att ni har fått nycklarna levererade i brevlådan.

Det går även att hämta nycklar i Låsassistans butik på Sjöviksvägen 17, Sjövikskajen, det ligger vid Hornstullsbron. Ring innan så att nycklar är klara enligt ö.k, de kan oftast inte tillverkas direkt vid besök pga hög arbetsbelastning. Det brukar ofta vara väntetid i vår låsverkstad, ibland upp till några dagar i värsta fall. E-mail behövs oavsett alltid skickas enligt ovanstående information.

Viktiga datum: fasad-, fönsterrenovering och balkongbygge

 • oktober 25, 2021

Vecka 43 ska byggställning sättas upp på innergården. Därefter sätts fasadrenoveringen igång. Murare arbetar mellan 07:00 – 18:00. Övriga byggarbetare jobbar till 17:00. Högljudda arbeten sker endast mellan 08:00-16:00.

Fönsterrenovering sker mellan 7-22/12 i samtliga lägenheter. Bolaget, Mälardalens Fönsterrenovering, ska ha en nyckelinsamling den 3 december. De kommer skicka ut information till samtliga boende angående detta inom kort. Denna information finns redan tillgänglig på våran hemsida som en bilaga i ett tidigare inlägg.

Balkongbygget sätts igång efter årsskiftet. P.g.a. detta behövs bara en nyckel lämnas in vid nyckelinsamlingen.

Information om fönsterrenovering

 • oktober 6, 2021

Se bifogad information angående kommande fönsterrenovering (samtliga lägenheter ska få sina fönster renoverade). Om invändig målning etc. önskas är det bostadsrättsinnehavaren som står för den kostnaden. Beställning av sådana önskemål görs via bifogad bilaga. Nyckelinsamling sker fredag 3 december 07:30-08:00, se detaljer i bilaga.

Informationsblad fönsterrenovering

Informationsmöte 21 september

 • september 7, 2021

Välkommen till informationsmöte rörande fasad- och fönsterrenovering samt balkongbygge. Vi kommer bland annat gå igenom tidsplan och hur projekten påverkar dig som bor i huset. Mötet hålls på innergården den 21 september kl 17:00.

/Styrelsen

Cykelrensning innergård

 • augusti 18, 2021

Med anledning av kommande byggnadsarbeten kommer föreningen att föra bort övergivna cyklar från innergården.

Vänligen märk din cykel tydligt med namn och lägenhetsnummer innan den 20 september 2021.

De cyklar som är omärkta kommer att föras bort. Information om detta sitter även i trapphuset.

/Styrelsen

Uppdatering balkonger, 19 juli

 • juli 19, 2021

Arbetet med balkongerna fortgår och för två dagar sedan fick alla berörda medlemmar meddelande per e-post för att bekräfta lägenhetsspecifika tillval kopplade till balkongerna. Vi ber alla medlemmar att bekräfta tillvalen genom att svara på mejlet senast 29/7.

Om du inte mottagit något mejl rörande tillval, hör av dig till info@brfdroskhasten.se.

Tillvalen ligger till grund för det pris som senare specificeras i avtalet. Själva balkongbyggnationen är inte bindande förrän avtal är påskrivna. Kostnader tillkommer dock för ändringar/tillval som görs efter att avtalen är påskrivna.

Om vi inte får någon bekräftelse kommer vi att utgå från de tillval som Balcona specificerade vid inmätningen och som framgår av bilagan i mejlet.

/Styrelsen

Info om kommande fasad- och fönsterrenovering samt balkongbygge

 • juli 8, 2021

Föreningen tecknade per 8 juli 2021 avtal med Kumla Fasadteam AB om totalentreprenad för nyputs av fasad mot innergård, renovering av fönster mot innergård/gata, samt uppförande av balkonger mot innergård.

Planerad byggstart är vecka 40. Tidplanen kan komma att justeras. Uppdaterad information om hur arbetet kommer att påverka boende i fastigheten kommer att finnas tillgänglig här på hemsidan.

Styrelsen har beslutat att genomföra fasad- och fönsterrenovering samt balkonginstallation under en och samma totalentreprenad. Detta för att spara kostnader kopplade till uppförande av byggställning, tillstånd med mera. Balkongerna kommer att uppföras av underentreprenören Balcona.

Totalkostnaden uppskattas till ca 3 695 000 kr varav ca 2 202 000 kr avser kostnader för balkonger (summor exkl. moms). Föreningen står för kostnader kopplade till fönster, fasad samt balkonger till hyreslägenheter. Berörda medlemmar står direkt för kostnaderna kopplade till balkonger på bostadsrättslägenheter. 

Kommunikation med medlemmar och hyresgäster som berörs direkt av balkonginstallationen, gällande bland annat avtalsskrivning och inbetalning, kommer huvudsakligen ske per e-post. Styrelsen håller för närvarande på att utarbeta avtal tillsammans med SBC Juridik och Balcona.

Tveka inte att höra av dig till info@brfdroskhasten.se om du har några frågor!

/Styrelsen

 • 1
 • 2