Kallelse till årsstämma

 • juni 13, 2022

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till ordinarie föreningsstämma den 29e juni 2022 kl 19:00. Stämman hålls i Hälsans hus, Fjällgatan 23B, i “Stora hallen”. Ring 073 641 78 46 om du kommer sent eller har svårt att hitta.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Stadgeändring avseende 10 § Övriga avgifter
 19. Stadgeändring avseende 45 § Sundhet ordning och gott skick
 20. Stämmans avslutande

Bilagor

Bilaga 1: Årsredovisning 2021 inkl. revisionsberättelse.

Bilaga 2: Styrelsens förslag på justerade stadgar (10 § Övriga avgifter och 45 §Sundhet ordning och gott skick). De nya förslagen är överstrukna.

 

Varmt välkommen! Styrelsen

Slutbesktningen godkänd

 • april 26, 2022

Slutbesiktningen blev formellt godkänd den 25/4. De som har nya balkonger mot innergården får nu nyttja dem.

Flera anmärkningar noterades på besiktningen och dessa har antingen redan åtgärdats eller kommer att åtgärdas senast den 2a maj. Boende som påverkas har redan blivit aviserade av en styrelsemedlem.

Det är fortfarande lite jobb kvar på bottenplan på fasaden. När detta är avklarat kommer en slutstädning att göras.

Slutbesiktning & nyckelinsamling 5e april

 • mars 10, 2022

Den 5e april skall slutbesiktningen på vår fasad- och fönsterrenovering samt balkongbygge äga rum. Samtliga fönster ska besiktas och därför behöver besiktningsmannen tillträde till din lägenhet. Alla som inte bygger balkong behöver lämna in en kopia på sin lägenhetsnyckel till styrelsen. (De som bygger balkong har redan lämnat in en nyckel). Se till att märka nyckeln med ditt lägenhetsnummer.

Nyckelinsamlingen sker i entrén kl 08:00 den 5e april.

Om du kommer att vara hemma hela dagen den 5e april behöver du inte lämna in en kopia på din lägenhetsnyckel – du behöver bara låta besiktningsmannen m.fl. komma in i din lägenhet för att besikta dina fönster.

Hör av dig till styrelsen på info@brfdroskhasten.se om du vet att du kommer att vara bortrest och inte kan lämna in en kopia på din nyckel den 5e april.

Information angående balkonbygget

 • december 19, 2021

Balcona kommer sätta igång med balkongbygget mot innergården vecka 2, 2022. Nedanstående är information vi fått från Balcona som varit uppsatt på entréportarna sedan första informationsmötet  i september 2021.

Se till att det är ordentligt undanplockat inför täckning av golv alt töm det rum Balcona ska arbeta i. Se även till att det är en fri gång från ytterdörr fram till fönster. Ta bort prydnadssaker i fönstret, mattor och även gardinen. Plast och tejp för täckning av möbler mm inför dörrmontaget kommer att finnas i trapphuset. 

Vecka 2 måndag – fredag

Golv täcks med golvpapp från ytterdörr fram till fönster. I samband med detta så kommer värmerör att knackas fram. Rörmokaren demonterar radiatorer. Balkongdörrar levereras och dessa ställs på respektive våningsplan alternativ i lägenheten.

Vecka 3

Dörrmontage startar. Separat info kommer i brevlådan någon dag innan er dörr monteras.

Vecka 4

Fortsättning dörrmontage.

När samtliga dörrar är monterade så startar återlagning av insidor.

Dörrmontage är det största ingreppet under bygget. Det är viktigt att ni täcker det ni är rädd om ifall ni inte tömt rummet helt. Det är inte ett dammfritt jobb! Efter dörrmontaget börjar insidesjobbet. Detta innebär flera kortare besök av snickare, målare, mm som Balcona ej kommer annonsera för. När jobbet är helt klart tas golvpappen bort.

Planerat strömavbrott 6/12 kl 08:00-09:00

 • december 2, 2021

Måndag den 6/12 kommer Ellevio att göra det sista arbetet med den nya elkabeln som de dragit till vår fastighet. Elen kommer därför vara avstängd mellan 08:00 och 09:00.

Viktig information angående fasadrenoveringen

 • november 26, 2021

Följande är information vi fått direkt från Kumla fasad som gör vår fasadrenovering:

Ställningen förses med tätväv och topptäckas.
Vi kommer att täcka för fönstren noggrant med transparant plast.
OBS Viktigt att ni inte skär hål i plasten eller tar bort plasten, då ni kan få inträngning av damm i er lägenhet när fasadputsen bilas ned.
Vid arbetet med att bila ner fasadputsen kommer det låta en hel del tyvärr. Vi hoppas ni har förståelse med detta. När man bilar kommer vi tillfälligt sätta skivor för era fönster för att skydda fönsterrutorna. Dessa skivor monteras bort direkt efter vi knackat bort putsen.

Efter fasadputsen knackats ned kommer fönsterbröstningar skäras ut, där balkongdörrar skall sitta och tillfällig isolerad bröstning i skivmaterial monteras.
Balcona har leveransproblem med balkongdörrarna, så dessa monteras först direkt efter nyår, men fasaden putsas under väntetiden på dörrarna.
Fasaden kommer att helt putsas och avfärgas i ljus nästan vit kulör som är originalkulör.
Håll fönster och dörrar stängda hela tiden pga damm och inbrottsrisk, samt stäng ev ventiler.

Oväntat strömavbrott 3/11

 • november 3, 2021

Ett oväntat strömavbrott i fastigheten har skett idag. En av tre inkommande faser från gatan är strömlös.

Vi har kontaktat Elevio som ska utreda detta omgående då felet ligger i gatan.

Det har nu dragits en provisorisk kabel så hela fastigheten har nu ström. Däremot är det underliggande problemet inte åtgärdat. Elevio ska laga den trasiga kabeln så snart som möjligt – vi har inte fått bekräftat ännu när detta sker. Detta innebär att vi kommer ha ett till kort strömavbrott när den lagade kabeln kopplas in till vår fastighet. Mer info om när detta sker kommer så snart vi har fått besked från Elevio.

Kopiering av lägenhetsnyckel

 • oktober 25, 2021

Om du är i behov av att kopiera din lägenhetsnyckel inför de kommande renoveringarna så rekommenderar vi att du gör det så snart du kan. Nyckelkopiering kan enbart göras via Låsassistans då nycklarna är spärrade för kopiering förutom hos Låsassistans (www.lasassistans.nu)

För att kopiera din nyckel ska du göra följande:

Skicka ett e-mail till nyckel@laslarmassistans.se och beställ nyckeln.

En beställning måste komma direkt från ägaren av lägenheten, denna måste vara skriven på adressen eller kunna styrka att den har rätt att beställa nycklar, alla nycklar registreras för att få behålla högsta kontroll.

Uppge följande vid beställning av nycklar via e-mail:

– namn, adress och mobiltelefonnummer

– ditt systemnummer på nyckeln, numret uppe till vänster, 4-6 siffriga och med bokstav eller bokstäver efter.

– din nyckels märkning för din bostad, börjar t.ex med L eller R. Numret nere till vänster.

 

Information från Låsassistans:

Låsassistans är mycket verksamma i området och kör oftast ut nycklar kostnadsfritt och oftast inom en arbetsvecka till adressen i er brf. Vi åker inte och lämnar på andra platser. Vi bokar inte tider för att lämna nycklar, även om vi ibland kan försöka få till en leverans av nycklar under ett visst tidspann. Vi lämnar även i er brevlåda om ni önskar att inte vara hemma den dagen för att ta emot nycklarna, videokvittens görs då alltid för att säkerhetsställa att ni har fått nycklarna levererade i brevlådan.

Det går även att hämta nycklar i Låsassistans butik på Sjöviksvägen 17, Sjövikskajen, det ligger vid Hornstullsbron. Ring innan så att nycklar är klara enligt ö.k, de kan oftast inte tillverkas direkt vid besök pga hög arbetsbelastning. Det brukar ofta vara väntetid i vår låsverkstad, ibland upp till några dagar i värsta fall. E-mail behövs oavsett alltid skickas enligt ovanstående information.

Viktiga datum: fasad-, fönsterrenovering och balkongbygge

 • oktober 25, 2021

Vecka 43 ska byggställning sättas upp på innergården. Därefter sätts fasadrenoveringen igång. Murare arbetar mellan 07:00 – 18:00. Övriga byggarbetare jobbar till 17:00. Högljudda arbeten sker endast mellan 08:00-16:00.

Fönsterrenovering sker mellan 7-22/12 i samtliga lägenheter. Bolaget, Mälardalens Fönsterrenovering, ska ha en nyckelinsamling den 3 december. De kommer skicka ut information till samtliga boende angående detta inom kort. Denna information finns redan tillgänglig på våran hemsida som en bilaga i ett tidigare inlägg.

Balkongbygget sätts igång efter årsskiftet. P.g.a. detta behövs bara en nyckel lämnas in vid nyckelinsamlingen.

Information om fönsterrenovering

 • oktober 6, 2021

Se bifogad information angående kommande fönsterrenovering (samtliga lägenheter ska få sina fönster renoverade). Om invändig målning etc. önskas är det bostadsrättsinnehavaren som står för den kostnaden. Beställning av sådana önskemål görs via bifogad bilaga. Nyckelinsamling sker fredag 3 december 07:30-08:00, se detaljer i bilaga.

Informationsblad fönsterrenovering