Strömavbrott

  • juli 1, 2019

Styrelsen informerar att all el i fastigheten kommer vara avstängd mellan kl 10 och 13 måndagen den 1 juli på grund av omdragning av elledningar.

Värmen i fastigheten

  • oktober 30, 2017

Det har kommit in felanmälningar för värmen i fastigheten.Både styrelsen och förvaltningen känner till problemet med värmen och försöker att lösa detta snarast.

Fjärrvärmen och värmen i fastigheten fungerar men når inte ut till lägenheterna som det ska och en utredning pågår.

Vi ber därför om överseende och återkommer om status i veckan.